سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال

فیلترهای فعال

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال تمام طلایی رزنتال 136 پارچه کد M0030

مبینی

4٬650٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 3.5 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ :تمام طلایی

 بسته بندی : کنسول چوبی رومیزی

گارانتی : 3 ساله

مقاوم در برابر زنگ زدگی و سیاه شدگی

موجود: آخرین موجودی

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال تمام طلایی اشمیتز 142 پارچه کد M0020

مبینی

4٬650٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 3.5 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ :تمام طلایی

 بسته بندی : کنسول چوبی رومیزی

گارانتی : 3 ساله

مقاوم در برابر زنگ زدگی و سیاه شدگی

موجود: آخرین موجودی

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال 161 پارچه اس جی کد 1

مبینی

4٬270٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 4 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ : استیل سند فینیش

بسته بندی : جعبه آلومینیوم

گارانتی : 3 ساله

موجود: آخرین موجودی

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال 161 پارچه اس جی مدل New Hamburg

مبینی

4٬270٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 4 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ : استیل تمام براق

بسته بندی : جعبه آلومینیوم

گارانتی : 3 ساله

موجود: آخرین موجودی

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال 161 پارچه اس جی مدل Prince

مبینی

4٬270٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 4 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ : استیل مات و براق

بسته بندی : جعبه آلومینیوم

گارانتی : 3 ساله

موجود: آخرین موجودی

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال 161 پارچه اس جی مدل Miami

مبینی

4٬270٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 4 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ : استیل مات و براق

بسته بندی : جعبه آلومینیوم

گارانتی : 3 ساله

موجود: آخرین موجودی

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال 161 پارچه اس جی مدل Valentino

مبینی

4٬270٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 4 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ : استیل مات و براق

بسته بندی : جعبه آلومینیوم

گارانتی : 3 ساله

موجود: آخرین موجودی

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال 161 پارچه اس جی مدل Monaco

مبینی

4٬270٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 4 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ : استیل مات و براق

بسته بندی : جعبه آلومینیوم

گارانتی : 3 ساله

موجود: آخرین موجودی

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال 161 پارچه اس جی مدل Monte Carlo

مبینی

4٬270٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 4 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ : استیل مات و براق

بسته بندی : جعبه آلومینیوم

گارانتی : 3 ساله

موجود: آخرین موجودی

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال 161 پارچه اس جی مدل New Napoli

مبینی

4٬270٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 4 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ : استیل مات و براق

بسته بندی : جعبه آلومینیوم

گارانتی : 3 ساله

موجود: آخرین موجودی

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال 161 پارچه اس جی کد 2

مبینی

4٬270٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 4 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ : استیل سند فینیش

بسته بندی : جعبه آلومینیوم

گارانتی : 3 ساله

موجود: آخرین موجودی

سرویس قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال 161 پارچه اس جی مدل new coburg

مبینی

4٬270٬000 ‎تومان

استیل کاملا نگیر ( ضد زنگ ) 18/10

ضخامت 4 میل 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

رنگ : استیل مات و براق

بسته بندی : جعبه آلومینیوم

گارانتی : 3 ساله

موجود: آخرین موجودی