حمل بسته‌ی شما

بسته ها باید حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند. اگر شما روش های دیگری را برای پرداخت انتخاب کنید ممکن است مالیاتی بر آن افزوده شود. شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. تعرفه ها بررسی شدند، با در نظر . ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید. ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و مالیات برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد. بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند ولی ممکن است شکننده باشند.

پست پیشتاز
در این نوع ارسال،کالای مشتری پس از آماده شدن در شرکت توسط ما،به پست تحویل داده میشود و پس از 2 الی 4 روز کاری به دست مشتری خواهد رسید.بدیهیست در این نوع ارسال،شرکت هیچ دخالتی در طول مسیر کالا ندارد و ممکن از این زمان تحویل ،بیشتر یا کمتر شود.

در صورتی که منتظر دریافت سفارش خود از طریق سرویس پست هستید، می‌توانید مرسوله را از طریق سایت شرکت پست به آدرس زیر پیگیری کنید :

                                                                                                                                                                                                                                  رهگیری مرسولات پست

 

پست تیپاکس
در این نوع ارسال،کالای مشتری پس از آماده شدن در شرکت توسط ما،به تیپاکس تحویل داده میشود و پس از 2 الی 4 روز کاری به دست مشتری خواهد رسید.بدیهیست در این نوع ارسال،شرکت هیچ دخالتی در طول مسیر کالا ندارد و ممکن از این زمان تحویل ،بیشتر یا کمتر شود.

در صورتی که منتظر دریافت سفارش خود از طریق سرویس تیپاکس هستید، می‌توانید مرسوله را از طریق سایت شرکت تیپاکس به آدرس زیر پیگیری کنید :

                                                                                                                                                                                                                            رهگیری مرسولات تیپاکس